sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Marketingová spolupráca

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingovej spolupráce s Cord Blood Center AG  1. mojich vyššie uvedených osobných údajov; a

  2. môjho príspevku zverejneného na fanúšikovskom profile spoločnosti CBC na sociálnej sieti Facebook, ktorým som sa zapojil do spotrebiteľskej súťaže; a

  3. fotografie s mojou podobizňou, ktorú som pre účely marketingovej spolupráce poskytol spoločnosti CBC

  na marketingové účely (t. j. najmä pre účely zdieľania môjho príspevku, mena a iniciály priezviska a fotografie s mojou podobizňou na sociálnych sieťach spoločnosti CBC a tiež pre účely súvisiacej komunikácie so spoločnosťou CBC) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne, pričom som si vedomý, že (i) ho môžem kedykoľvek odvolať, a že (ii) kompletné informácie ohľadom zásad ochrany osobných údajov spoločnosti CBC nájdem tu: https://www.cordbloodcenter.sk/gdpr/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
  Nezáväzná online registrácia tu.

  /* Pôvodné */