sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Terapeutické účinky transplantácie buniek z pupočníkovej krvi na akútny infarkt myokardu

Transplantácia ľudských mononukleárnych progenitorových buniek z pupočníkovej krvi je novou liečebnou metódou, ktorá by mohla obnoviť funkcie srdca po akútnom infarkte myokardu. Pracovníci z Central South University v Číne, ktorí túto štúdiu uverejnili predpokladajú, že opakované dávky týchto buniek z pupočníkovej krvi môžu zlepšiť usídlenie transplantovaných buniek v oblasti infarktu a zmierniť následky akútneho infarktu myokardu pomocou inhibície ischemicky vyvolanej zápalovej odpovede.

V štúdii boli bunky z pupočníkovej krvi intravenózne podané králikom v jednej alebo vo viacerých opakovaných dávkach. Množstvo vštepených buniek, ktoré sa dostali do infarktovej oblasti a zároveň sa v nej udržali, bolo výrazne vyššie u králikov, ktoré dostali opakované dávky. Rovnako bol u nich pozorovaný vyšší počet životaschopných kardiomyocytov a menšie hromadenie kolagénu. Srdcové funkcie boli hodnotené pomocou echokardiografie a hemodynamiky. Opakované dávky buniek z pupočníkovej krvi preukázali svoj významný prínos pri zachovávaní srdcových funkcií.

Opakované podanie buniek z pupočníkovej krvi zvýšilo množstvo vštepených buniek a priaznivo zlepšilo srdcovú funkciu po akútnom infarkte myokardu. Výsledky uvedenej štúdie naznačujú, že opakované dávky buniek z pupočníkovej krvi môžu byť novým účinným spôsobom v rámci bunkovej terapie po akútnom infarkte myokardu.

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016752731300569X

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */