sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Odber pupočníkovej krvi je bezpečný i u predčastniatok

Bezpečnosť a uskutočniteľnosť odberu pupočníkovej krvi u predčasne narodených novorodencov po dotepaní pupočníka potvrdila prospektívna štúdia.

U predčasne narodených detí často vznikajú rôzne zdravotné komplikácie, ktoré môžu mať závažné následky v podobe mentálnej alebo fyzickej retardácie, napríklad chronické pľúcne ochorenia, ktoré následne celoživotne ovplyvňujú kvalitu života. Súčasné terapeutické prístupy sú zvyčajne zamerané len na jednotlivé orgány alebo symptómy. Doterajší výskum ukázal, že podanie buniek pupočníkovej krvi je rovnako účinné ako systémová, multiorgánová cielená liečba. Pupočníková krv je zdrojom buniek, ktoré sú bezpečné a účinné pri prevencii a liečbe komplikácií predčasne narodených detí. Úvodným krokom k tejto terapii je odber pupočníkovej krvi a izolácia buniek.

U predčasne narodených detí je odporúčané dotepanie, teda oneskorené prerušenie pupočníka. Je však k dispozícii len malé množstvo informácií o tom, či sú kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti pupočníkovej krvi odberanej predčasne narodeným deťom dostatočné na jej ďalšie využitie pri liečbe. V roku 2021 prebehla štúdia, ktorá  sa zamerala na preskúmanie uskutočniteľnosti a bezpečnosti odberu pupočníkovej krvi po dotepaní pupočníka na použitie pri prevencii a liečbe komplikácií u predčasne narodených detí.

Do štúdie bolo zaradených 90 predčasne narodených detí a 120 donosených novorodencov. Predčasne narodené deti do veku 35 týždňov tehotenstva boli rozdelené do dvoch skupín: skupina detí, ktorým bola odoberaná pupočníková krv a skupina bez odberu pupočníkovej krvi. V týchto dvoch skupinách sa porovnávala úmrtnosť a komplikácie súvisiace s predčasným narodením, aby sa u predčasne narodených detí vyhodnotila bezpečnosť odberu pupočníkovej krvi. Skúmali sa charakteristiky buniek pupočníkovej krvi u predčasne narodených a donosených detí pred a po spracovaní.

V skupine predčasne narodených novorodencov bol pozorovaný výrazne menší objem pupočníkovej krvi a nižší počet kmeňových buniek.  Aj napriek tomu bol počet buniek pupočníkovej krvi vhodných na terapeutickú aplikáciu pre predčasne narodené deti dostatočný. V ani jednej skupine nebol pozorovaný negatívny vplyv odberu pupočníkovej krvi. V štúdii vedci nepozorovali žiadne významné rozdiely v obehových parametroch, ako je pulz, krvný tlak a okysličenie krvi bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi,  ani nepozorovali žiadne nežiaduce účinky odberu pupočníkovej krvi vrátane anémie a iných bežných komplikácií.

Odber pupočníkovej krvi po oneskorenom prestrihnutí pupočníka u predčasne narodených detí je realizovateľný a bezpečný. Počet a kvalita buniek spĺňajú kritériá na terapeutické použitie u predčasne narodených detí. Potvrdenie bezpečnosti a uskutočniteľnosti odberu pupočníkovej krvi predčasne narodeným novorodencom predstavuje dôležitý prvý krok používaniu pupočníkovej krvi pri ich liečbe v klinickej praxi, keďže predchádzajúca štúdia odhalila bezpečnosť transfúzie vlastných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na zabránenie zdravotným komplikáciám spojeným s predčasným narodením.  

Zdroj:

Ren Z, Xu F, Wang J, Zhong Z, Wei W, Wen J, Wang Q, Guocheng L, Yang J. Safety and feasibility of umbilical cord blood collection from preterm neonates after delayed cord clamping for the use of improving preterm complications. Am J Transl Res. 2021 May 15;13(5):4553-4560. PMID: 34150035; PMCID: PMC8205698.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */