sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pupočníková krv by mohla zlepšiť stav pri poškodeniach mozgu u detí

Z výsledkov nových laboratórnych výskumov vyplýva, že viacnásobne podanie pupočníkovej krvi môže pomôcť pri liečbe poškodenia mozgu u detí, ktoré nastalo v dôsledku nedostatku kyslíka počas tehotenstva alebo pri samotnom pôrode.

Štúdia publikovaná v časopise Brain Research môže byť základom pre klinické štúdie,  u ktorých bude táto liečba testovaná u detí. Terapia pupočníkovou krvou má potenciál zlepšiť narušené motorické a kognitívne schopnosti detí s detskou mozgovou obrnou. Toto ochorenie ovplyvňuje svalový tonus, pohyb a motoriku.

Takmer polovica takto postihnutých dojčiat, ktoré sú liečené súčasnými štandardnými postupmi stále umiera alebo trpí celoživotným postihnutím.

Spoluautorka spomínanej štúdie, doktorantka Tayla Pennyová, uviedla, že vedci z Hudsonovho inštitútu už v predklinických štúdiách preukázali, že kmeňové bunky pupočníkovej krvi sú bezpečnou a účinnou liečbou perinatálneho (spôsobeného počas tehotenstva a pôrodu) poškodenia mozgu.

„V tejto štúdii sme porovnávali dlhodobú účinnosť jednorazového podania pupočníkovej krvi v porovnaní s opakovanou liečbou. Prvýkrát sme zistili, že opakované podanie kmeňových buniek pupočníkovej krvi dokáže zlepšiť behaviorálne schopnosti pacientov, ale čo je najdôležitejšie, dlhodobo redukuje aj samotné poškodenie mozgu,“ hovorí PhD. študentka Tayla Pennyová a dodáva, že takáto opakovaná bunková terapia môže viesť k zníženiu výskytu mozgovej obrny.

Ďalšie kroky

Štúdia bude slúžiť ako informačný zdroj pre budúce klinické štúdie, pri ktorých sa pupočníková krv použije ako terapia u detí, ktorých mozog bol vystavený nedostatku kyslíka. „Doteraz boli vo väčšine klinických štúdií podávané bunky pupočníkovej krvi jednorazovo.  Na základe našich výsledkov navrhujeme nové štúdie, v ktorých budú bunky podávané opakovane.“ vyjadrila sadoktorantka Tayla Pennyová.

O detskej mozgovej obrne

Detská mozgová obrna predstavuje skupinu porúch ovplyvňujúcich schopnosť pohybovať sa. Je zapríčinená poškodením mozgu počas
tehotenstva, pôrodu alebo krátko po narodení dieťaťa.

Na svete žije asi 17 miliónov ľudí s detskou mozgovou obrnou. Vzniká veľmi často u predčasne narodených detí a až v 70 percentách je pôrod skomplikovaný infekciou počas tehotenstva.

Deti s detskou mozgovou obrnou majú ťažkosti s pohybom, majú však aj ďalšie poruchy, vrátane problémov s rozprávaním, videním, spánkom a správaním.

Spracované podľa:

https://hudson.org.au/latest-news/umbilical-cord-blood-could-improve-brain-injury-in-babies/?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *