sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pupočníková krv – dá sa rozpoznať pravda?

Keď sa budúci rodičia dozvedia, že sú v očakávaní, väčšinou prichádza veľa pocitov naraz. V prvom rade obrovská radosť z očakávania dieťatka, isté vzrušenie z nového, ale tiež aj obavy – čo nás vlastne čaká, čo všetko musíme stihnúť pokiaľ sa dieťatko narodí, čo mu musíme pripraviť a na čo, naopak, musíme byť pripravení my… Je pochopiteľné, že si veľká časť budúcich rodičov hľadá informácie na internete.

Jednou z takých tém, ktoré sa týkajú príchodu dieťatka na svet a ktorú budúci rodičia preberajú a rozhodujú sa je aj odber pupočníkovej krvi. Na internete je veľa informácii o pupočníkovej krvi, nie všetky sa však nesú v rovnakom duchu. Vo virtuálnom priestore má každý možnosť vyjadriť sa a podeliť sa so svojim názorom, nie všetky sú však podopierané aktuálnymi vedeckými poznatkami a platnými faktami.

Na Slovensku sa pupočníková krv odoberá od roku 1997, kedy vzniklo naše občianske združenie Eurocord-Slovakia. O pár rokov na to vznikla rodinná banka pupočníkovej krvi, dnešné Cord Blood Center. Pri odberoch pupočníkovej krvi spolupracujeme s profesionálmi – lekármi  a opierame sa o  sedemnásťročné skúsenosti v tejto oblasti. Vždy bolo, je a aj bude pre nás tým najdôležitejším zdravie mamičky a dieťatka prichádzajúceho na svet, a ak by odber dieťatku škodil, nikde na svete by sa nevykonával. Pupočníková krv sa neodoberá novorodencovi, je to krv, ktorá po jeho narodení ostáva v pupočnej šnúre a placente. Ak sa neodoberie, tak je zlikvidovaná ako biologický odpad. Tak v jednom ako aj druhom prípade, novorodenec nie je nijako dotknutý.

Prospech z odberu pupočníkovej krvi by mali mať všetky zúčastnené strany. Rozhodnutie, či odobrať alebo neodobrať pupočníkovú krv svojho dieťaťa, je výlučne len na samotných budúcich rodičoch, podobne ako sa rozhodujú o nespočetne veľa iných náležitostiach spojených s príchodom ich potomka a jeho budúcnosťou. Zamyslime sa na chvíľku aj nad toľko kritizovanými poplatkami. Odber, spracovanie a uskladnenie pupočníkovej krvi je služba, ktorú ponúkame záujemcom a ktorá je spojená s výdavkami a preto je pochopiteľné, že je spoplatnená. Ak o túto službu majú budúci rodičia záujem, zaplatia si ju. Avšak aj tí menej solventnejší majú možnosť odberu pupočníkovej krvi, ak nás kontaktujú, vždy sa snažíme nájsť spôsob, ako pomôcť klientom a odber zrealizovať. Taktiež si vážime dôveru, ktorú do nás budúci rodičia vkladajú a preto aj v prípade neschopnosti splácať ročný poplatok za uskladnenie, snažíme sa spolu s rodičmi nájsť cestu, ktorá by vyhovovala tak nám ako aj im. Všetko preto, aby sa pupočníková krv pre dieťaťko zachovala pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Ďalšie príspevky, ktorých je na internete dosť, sa týkajú použitia pupočníkovej krvi. Áno, táto téma je diskutovaná nielen v rámci Slovenska, táto diskusia je celosvetová. Pupočníková krv nie je všeliek a použitie autológnej (vlastnej) tak ako alogénnej (darovanej) pupočníkovej krvi má svoje limity. Sú diagnózy, pri ktorých sa vlastná pupočníková krv použiť nedá (ako napríklad dedičné genetické poruchy), iné, pri ktorých sa vhodnosť jej použitia musí dôkladne zvážiť (napríklad niektoré druhy detských leukémií), ale aj naopak, sú diagnózy, pri ktorých je vlastná pupočníková krv vhodnejšia ako darovaná (napríklad v regeneratívnej medicíne). Posúdenie, ktorý liečebný postup je najvhodnejší pre pacienta spadá do kompetencie ošetrujúceho lekára, ktorý zvažuje a vyhodnocuje viacero okolností a aktuálnu situáciu pacienta, ako napríklad konkrétnu diagnózu, či kondíciu pacienta.

Tak prečo si dať urobiť platený odber vlastnej pupočníkovej krvi, keď máme register darcov, ktorý je zadarmo? Priblížme si v tejto časti fungovanie registra. Mamička, ktorá sa rozhodne darovať pupočníkovú krv, sa zároveň vzdáva práva na výhradné použitie tejto krvi pre svoje dieťa a taktiež dáva súhlas na zaradenie tejto krvi do medzinárodnej výmeny. V prvom rade, darovaná pupočníková krv musí spĺňať prísne kritériá a len približne 30% darovanej pupočníkovej krvi tieto kritériá spĺňa. To znamená, že práve tá krv, ktorú mamička darovala, sa nemusí dostať do medzinárodnej výmeny. Predpokladajme, že kritériá splnila a do medzinárodnej výmeny sa dostala. V tom prípade o ňu kedykoľvek môže požiadať akékoľvek transplantačné centrum z ktoréhokoľvek miesta na svete. Ak táto krv vyhovuje pre ich pacienta, register darcov ju pre dané transplantačné centrum poskytne. A to znamená, že v prípade potreby pre dieťa, ktorého mamička pupočníkovú krv darovala, už k dispozícii nie je. Darovaním mamička súhlasí, že Eurocord-Slovakia je oprávnený naložiť s pupočníkovou krvou podľa vlastného uváženia – je oprávnený najmä spracovať na transplantát (vrátane vykonania všetkých potrebných vyšetrení), zaradiť do vhodnej medzinárodnej darcovskej databázy, použiť na výskumné a vedecké účely, či zlikvidovať, pričom s uvedeným bezvýhradne súhlasí. Preto, ak má záujem, aby bola pupočníková krv skladovaná výhradne pre jej dieťa a nebola ponúkaná do medzinárodnej výmeny, má možnosť výberu rodinnej banky a za už spomínaný poplatok je ona tá osoba, ktorá rozhodne o nakladaní s transplantátom a v prípade potreby je okamžite k dispozícii pre jej dieťa. Práve preto majú autológne odbery svoj význam. Pre predstavu Vám uvedieme aj aktuálny príklad – experimentálna liečba detskej mozgovej obrny podaním pupočníkovej krvi. Vo svete prebieha niekoľko klinických štúdií overujúcich tento liečebný postup. Aj naši klienti majú možnosť zapojiť sa do takej klinickej štúdie, ak spĺňajú požadované kritériá, avšak dieťa musí mať uloženú vlastnú pupočníkovú krv. Pre nich nepripadá do úvahy možnosť použitia darovanej pupočníkovej krvi z registra darcov. Sme viac ako presvedčení, že práve títo rodičia, ktorí sa o účasť v klinickej štúdii uchádzajú, poznajú zmysel a výhodu uskladnenia pupočníkovej krvi pre vlastné potreby dieťaťa. Podobné klinické štúdie prebiehajú aj pri autizme, oneskorenom vývine dieťaťa, či hypoplastickom syndróme ľavej komory.

Informácii na internete je naozaj veľa a je mnohokrát ťažké rozhodnúť sa na základe nich. Okrem internetu však existujú aj iné spôsoby, ako informácie o pupočníkovej krvi získať. Čím viac informácii budúci rodičia majú, tým lepšie sa im bude rozhodovať, či odber pupočníkovej krvi uskutočniť alebo nie. Preto, milí budúci rodičia, informujte sa čo najviac, no nie len z internetu, ale aj od svojho lekára, ktorý Vám určite rád informácie poskytne. Náš školený tím klientskeho centra Vám v prípade záujmu taktiež rád sprostredkuje najnovšie  poznatky o pupočníkovej krvi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *