sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie by mohli vyliečiť kmeňové bunky z pupočnej šnúry

Pomocou kmeňových buniek z pupočníkovej krvi sa vedcom podarilo zlepšiť srdcový sval a fungovanie pacientov so srdcovým zlyhávaním, čím vytvorili cestu pre neinvazívne liečby.

Hlavným autorom štúdie je doktor Jorge Bartolucci, ktorý je profesorom na Andskej univerzite (UANDES) v Santiagu, Čile a zodpovedajúcim autorom je doktor Fernando Figueroa, ktorý je profesorom medicíny na UANDES.

Doktor Bartolucci a jeho kolegovia vypracovali štúdiu, v rámci ktorej porovnávali pacientov, ktorí dostali intravenóznu injekciu s kmeňovými bunkami z pupočnej šnúry a pacientov, ktorí dostali placebo.

Výsledky, ktoré boli publikované v časopise Circulation Research, doktor Figueroa považuje ako „povzbudzujúce“. Hovorí, že zistenia by mohli zlepšiť mieru prežitia pacientov so srdcovým zlyhávaním, ktorá je v súčasnosti znepokojujúca.

Očakáva sa, že polovica pacientov so srdcovým zlyhaním zomrie v priebehu prvých piatich rokov po diagnostikovaní a 10-ročná miera prežitia je menej než 30%. Predpokladá sa, že na celom svete žije s týmto stavom 26 miliónov ľudí.

Pri srdcovom zlyhaní sa svaly srdca oslabujú a už nedokážu dostatočne pumpovať krv do celého tela. Hrozba srdcového zlyhania sa znepokojujúco zvyšuje medzi ľuďmi v Spojených štátoch; počet postihnutých ľudí je v súčasnosti stanovený na 6,5 milióna a očakáva sa, že do roku 2030 sa zvýši o 46%.

Autori novej štúdie uvádzajú, že predchádzajúci výskum už skúmal potenciál kmeňových buniek z kostnej drene na liečbu srdcového zlyhávania, ale hovoria, že kmeňové bunky z pupočnej šnúry nikdy neboli skúmané.

Autori dodávajú, že tie sú viac žiadúcim spôsobom pre liečbu, keďže sú prístupnejšie, nepredstavujú žiadne etické obavy ako u embryonálnych kmeňových buniek, a pravdepodobne nevyvolávajú negatívnu imunitnú reakciu.

Liečba je bezpečná a účinná

Doktor Bartolucci a jeho tím v ich malej štúdii rozdelili 30 pacientov vo veku od 18 do 75 rokov do dvoch malých skupín; jedna skupina dostala liečbu kmeňovými bunkami a druhá placebo.

Pacienti v oboch skupinách mali stabilné srdcové zlyhávanie, ktoré bolo liečené štandardnými liekmi.

Kmeňové bunky, ktoré výskumníci použili, boli z pupočných šnúr získaných z ľudskej placenty. Tie boli darované zdravými matkami, ktoré porodili cisárskym rezom.

Zistilo sa, že v skupine s liečbou kmeňovými bunkami sa u pacientov po roku zlepšila schopnosť srdca pumpovať krv do celého tela. Liečba kmeňovými bunkami, zdá sa, taktiež zlepšuje každodenné fungovanie a kvalitu života liečených pacientov.

Počas liečby neboli zaznamenané žiadne nepriaznivé účinky alebo zápalové imunitné reakcie, aj napriek tomu, že pacienti, ktorí dostávajú krvné transfúzie, sú typicky náchylní na nepriaznivé imunitné reakcie.

Autori usudzujú, že liečba bola „uskutočniteľná a bezpečná“ a „výsledkom bolo výrazné zlepšenie funkcie ľavej komory srdca, funkčného stavu a kvality života“.

„Tieto zistenia naznačujú [že intervencia] by mohla mať vplyv na klinické výsledky a podporiť ďalšie testovanie prostredníctvom veľkých klinických štúdii,“

dodávajú. Autori tvrdia, že tento typ liečby kmeňovými bunkami môže byť mimoriadne prospešný pre pacientov so srdcovým zlyhávaním, najmä v porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby.

Štandardné režimy založené na liekoch môžu byť nedostatočné pri kontrole zlyhávania srdca a pacienti často musia prejsť k invazívnejším liečbam, ako je kardiostimulátor a transplantácia srdca,“ vysvetľuje doktor Bartolucci.

„Sme nadšení našimi zisteniami, pretože by mohli vytvoriť cestu pre sľubnú novú neinvazívnu liečbu pre skupinu pacientov, ktorí čelia tomuto krutému stavu.“

Dr. Fernando Figueroa


Zdroj: medicalnewstoday.com Autor: Ana Sandoiu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */