sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Svetový deň darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi

Svetová asociácia registrov krvotvorných kmeňových buniek z kostnej drene a pupočníkovej krvi World Marrow Donor Association (WMDA), ktorá zastrešuje 25 miliónov darcov kmeňových buniek z 52 registrov z rôznych krajín, vyhlásila 19. september za Svetový deň darcov kostnej drene. Tohtoročné oslavy budú vôbec prvé a nesú sa pod heslom „Ďakujeme 25 miliónom darcov“. Vyzdvihujú celosvetovú spoluprácu pri transplantácii kmeňových buniek. Súčasťou je aj slovenský register darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia, ktorý je členom WMDA a tiež prispel k výslednému počtu darcov. Do medzinárodnej výmennej siete krvotvorných kmeňových buniek prispieva 1730 jednotkami pupočníkovej krvi.  Sú to tie, ktoré splnili prísne kritéria od viac ako 5 000 darkýň.

Michael Boo, prezident WMDA zdieľa nadšenie s prvým svetovým dňom darcov krvotvorných kmeňových buniek: „Každý deň pacienti dostávajú druhú šancu na život vďaka nezištným činom bežných ľudí. Sme nadšení, že môžeme v tento deň oslavovať každého dobrovoľného darcu. Každá osoba, ktorá sa prihlási do registra darcov, dáva pacientom nádej nielen v jednej krajine, ale po celom svete.“ Aj slovenské mamičky, ktoré sa stali darkyňami pupočníkovej krvi, už dali nádej 34 detským aj dospelým pacientom vo svete.

Od prvej transplantácie kostnej drene, ktorá bola uskutočnená v roku 1950, už boli transplantované krvotvorné kmeňové bunky viac ako miliónu pacientov vrámci liečby širokej škály onkologických aj neonkologických ochorení krvi. Transplantácia zdravých kmeňových buniek z kostnej drene alebo pupočníkovej krvi je často jedinou možnou šancou na vyliečenie. Ak nie je k dispozícii vhodný darca z rodiny, hľadá sa nepríbuzný darca s najväššou zhodou, ktorý môže byť kdekoľvek vo svete. WMDA sprostredkúva kooperáciu a globálnu výmenu informácií vrámci svojej celosvetovej siete organizácií. Táto silná spolupráca už pomohla stovkám tisícom pacientov v medzinárodnom meradle.

Slovenský register darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia je členom skupiny Cord Blood center group a už 18 rokov umožňuje slovenským mamičkám darovať pupočníkovú krv.

Pupočníková krv sa odoberá ihneď po narodení dieťaťa do odberových vakov, ktoré sa následne v laboratóriu spracujú a zamrazia. Krv sa spracováva v špecializovanom laboratóriu, za prísnych sterilných podmienok, pridáva sa k nej kryoprotektívna látka, ktorá umožňuje zamrazenie bez poškodenia buniek. Spracovaná krv sa potom postupne zamrazuje až na teplotu – 196oC a uskladňuje sa v špeciálnom kontajneri v tekutom dusíku. Vzorky darovanej pupočníkovej krvi sa podrobujú vyšetreniam a zisťujú sa tkanivové znaky (HLA antigény) na základe ktorých  sa hľadá zhoda s pacientom. Údaje o pripravených a uskladnených transplantátoch sú uložené aj v medzinárodnej databáze, kde sú k dispozícii na vyhľadávanie pre transplantačné centrá vo svete. Takto spracovaná a vyšetrená pupočníková krv je pripravená na liečbu.

Transplantačné centrá pri vyhľadávaní vhodných buniek zadajú do vyhľadávacej medzinárodnej databázy  HLA znaky pacienta, ktoré sa porovnávajú  s tými v databáze. Ak nájdu vhodnú pupočníkovú krv pre svojho pacienta práve v našm registri, požiadajú o podrobné informácie o zamrazenej krvi, o objeme, výsledkoch vyšetrení, vzorkách.  Následne môžu požiadať o ďalšie vyšetrenia a testy. Tím odborníko19v rozhodne na základe získaných informácií, ale aj na základe stavu pacienta, či a kedy uskutoční  transplantáciu.  „V jednom dni môžeme mať rozpracovaných niekoľko požiadaviek a mnohé skončia iba pri vyšetreniach. Pre nás je však najvzácnejší okamih, keď si transplantačné centrum vyžiada našu pupočníkovú krv na liečbu pre svojho pacienta. Vieme, že vtedy sme sa najviac priblížili k liečbe konkrétného človeka.“ hovorí Zuzana Halásová, koordinátorka registra darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */