sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

#CordBloodBaby    Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Viac informácií.
    Súhlasím so zasielaním marketingových a obchodných informácií. Viac informácií.

    Poskytnutím Vašich údajov zaslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účel vybavenia požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb (zákaznícke centrum). Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Informácie o podmienkach spracúvania Vašich údajov nájdete na tomto linku.

    Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
    Nezáväzná online registrácia tu.