sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

MRI

Kmeňové bunky získané z pupočnej šnúry môžu pomôcť vyliečiť poškodené srdce, naznačuje štúdia

Až donedávna sa predpokladalo, že poškodenie srdca je nenapraviteľné, ale nové výskumy naznačujú, že kmeňové bunky môžu pomôcť pri regenerácii tohto orgánu.

Mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníka (UC-MSC) majú odlišné vlastnosti a zlepšujú myokardickú remodeláciu a funkciu v experimentálnych modeloch kardiovaskulárnych ochorení. Hoci mezenchymálne kmeňové bunky získané z kostnej drene boli predtým posudzované pre ich terapeutický potenciál u jedincov so zlyhaním srdca a zníženou ejekčnou frakciou, žiadna klinická štúdia nehodnotila intravenóznu infúziu UC-MSC u týchto pacientov.

Odborníci použili sériu testov, vrátane vyšetrení srdca magnetickou rezonanciou na zaznamenanie zmeny.

Snímky ukázali, že v porovnaní s placebom, pacienti, ktorým boli podané kmeňové bunky, mali 55-násobné zvýšenie chemickej látky – hepatocytový rastový faktor,  ktorá napravuje bunky a posilňuje imunitný systém. Zlepšenie schopnosti srdca čerpať krv bolo tiež u pacientov s kmeňovými bunkami 4x vyššie v porovnaní s druhou kontrolnou skupinou po 12 mesiacoch.

Výsledkom štúdie bolo zistenie, že intravenózna infúzia UC-MSC bola bezpečná u tejto skupiny pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním a zníženou ejekčnou frakciou pri optimálnej liečbe. Zlepšenie funkcie ľavej komory, funkčného stavu a kvality života sa spozorovali u pacientov liečených UC-MSC.

Fernando Figueroa, profesor medicíny na Andskej univerzite v Čile, vyhlásil:

„Naše zistenia nás povzbudzujú, pretože by mohli vytvoriť cestu pre neinvazívnu a sľubnú novú liečbu pre skupinu pacientov, ktorí čelia krutým vyhliadkam.“

Kmeňové bunky sú bunky, ktoré sa vedia diferencovať do rôznych typov buniek. Môžu sa nachádzať v embryách vo vývine, pupočnej šnúre novorodenca a niektorých tkanivách dospelých ľudí, ako je kostná dreň.

Napriek lekárskemu pokroku, polovica pacientov s diagnostikovaným srdcovým zlyhaním zomrie v priebehu piatich rokov od diagnózy. Odborníci tvrdia, že zistenia by mohli poskytnúť sľubnú novú liečbu stavu, ktorý má v súčasnosti málo možností, keď sa výsledky potvrdia vo väčších štúdiách. Hlavný autor štúdie Jorge Bartolucci, univerzitný profesor, dodal:

„Štandardné režimy založené na liekoch môžu byť nedostatočné pri kontrole zlyhania srdca a pacienti často musia prejsť k invazívnejším liečbam, ako je kardiostimulátor a transplantácia srdca.“

Výsledky tejto štúdie boli publikované v časopise Circulation Research, ktorý vydáva Americká kardiologická asociácia.

Zdroj: ahajournals.org (štúdia) a telegraph.co.uk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *