sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Nové pokroky s pupočníkovou krvou

Regeneratívna medicína je relatívne novou oblasťou medicíny, ktorá využíva na obnovu poškodených tkanív a orgánov kmeňové bunky. Výskum a klinické skúšania kmeňových buniek napredujú vo svete obrovským tempom, testujú sa aj bunky z pupočníkovej krvi. Najnovšie úspechy prichádzajú zo Španielska a USA a prinášajú novú nádej pre pacientov s leukémiou, ako aj pre tých, ktorí majú problémy s kosťami.  

Prvá umelá kosť vytvorená z pupočníkovej krvi
Španielski vedci objavili spôsob na vytvorenie novej kosti pomocou kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Tento výskum je nádejou pre tých, ktorí trpia degeneratívnym ochorením kostí alebo chrupaviek, prípadne aj tých, ktorí utrpeli úraz. Ide o prvý patent na nový biomateriál, ktorý umožňuje rast kostného tkaniva z kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Na tomto patente spolupracovali vedci z Centra pre biomedicínsky výskum v Granade, Fakulty vied univerzity v Granade a Jaéne, ako aj Španielskeho národného výskumného inštitútu pre parazitológiu a biomedicínu.

Materiál, ktorý objavili, je aktivovaná uhlíková tkanina, ktorá slúži ako trojrozmerná podpora pre bunky, ktoré sa môžu diferencovať na bunky kostí. Tieto diferencované bunky vytvoria mineralizovanú organickú mriežku, teda umelú kosť. Táto metóda nebola ešte testovaná na pacientoch, avšak vedci vidia veľký potenciál v náprave kostí alebo kostrových štruktúr, v liečbe nádorov alebo lézií a pri nahrádzaní chrupaviek. Keďže má tento patent veľký potenciál využitia v regeneratívnej medicíne, budú ho španielski vedci ďalej študovať a testovať.

„Kmeňové bunky obsiahnuté v pupočníkovej krvi majú výnimočnú vlastnosť, pretože z nich môžu vznikať všetky ostatné typy buniek. Španielsky patent je ďalším potvrdením, že budúcnosť medicíny je práve v tomto cielenom opravovaní chorých tkanív pomocou kmeňových buniek. Vo svete už v rámci regeneratívnych terapií bolo odliečených vlastnou pupočníkovou krvou niekoľko stoviek detí s rôznymi diagnózami. Sme radi, že práve v tomto roku sa nám podarilo umiestniť do klinickej štúdie na prestížnej Duke University v USA aj prvé slovenské dieťa. Dievčatko s detskou mozgovou obrnou. A pevne veríme, že rovnakú možnosť liečby už čoskoro umožníme ďalším slovenským deťom v rámci našej vlastnej klinickej štúdie, pripravovanej s Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave.“ dodala RNDr. Zuzana Halásova, Ph.D., koordinátorka medicínskych aplikácií kmeňových buniek v rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center Slovensko.

Dve jednotky pupočníkovej krvi môžu znížiť riziko recidívy rakoviny u dospelých
V posledných rokoch sa vynaložilo veľa úsilia na to, aby sa zvýšilo využitie pupočníkovej krvi pri transplantáciách u dospelých. Jedným zo spôsobov je spojenie jej dvoch jednotiek. Nová štúdia Masonic Cancer Center z Minnesotskej univerzity ukázala, že pacientom s akútnou leukémiou, ktorí podstúpia transplantáciu dvoch jednotiek pupočníkovej krvi, sa výrazne zníži riziko návratu tejto choroby.

V rámci štúdie bolo liečených 177 pacientov s vekovým priemerom 16 rokov. Z nich 88 ľudí malo akútnu lymfoblastickú leukémiu a 89 akútnu myeloidnú leukémiu. Rozhodnutie, či použiť jednu alebo dve jednotky pupočníkovej krvi, záviselo od počtu kmeňových buniek, ktoré pupočníková krv obsahovala.

Vzhľadom na to, že počet kmeňových buniek potrebných pre úspešnú transplantáciu závisí od pacientovej váhy, starší pacienti a tí, ktorí vážili viac, potrebovali viac kmeňových buniek v porovnaní s malými deťmi.

Pred touto štúdiou sa infúzia s dvomi jednotkami pupočníkovej krvi nevykonávala. Po štúdii dospeli vedci k záveru, že dvojitá transplantácia je pre väčšinu pacientov jediná primeraná možnosť liečby ich leukémie. Dr. Michel Veneris, vedúci štúdie, uviedol: „Veríme, že naše výsledky poskytujú dôkaz o tom, že použitie dvoch jednotiek pupočníkovej krvi pri transplantácii môže byť účinnejšie v prevencii návratu leukémie a dáva nádej pre pacientov s hematologickými malignitami, aby mohli žiť bez rakoviny.“ Použitím dvoch jednotiek pupočníkovej krv môže byť tento zdroj kmeňových buniek transplantovaný takmer všetkým pacientom.

O rodinnej banke pupočníkovej krvi Cord Blood Center
Rodinná banka Cord Blood Center je súčasťou druhej najväčšej európskej banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center Group, v ktorej uchovali pupočníkovú krv rodičia viac než 125 000 detí. Odborníci skupiny CBC spolupracovali pri liečebnom využití 38 jednotiek pupočníkovej krvi, ktoré boli použité na liečbu samotného dieťaťa, súrodenca alebo nepríbuzného pacienta. Kvalitu transplantátov pupočníkovej krvi spracovaných v laboratóriách CBC potvrdili transplantačné centrá po celom svete, napr. v USA, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Austrálii, Brazílii, Izraeli atď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */