sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Viac ako 200 pacientov ročne sa na Slovensku lieči krvotvornými kmeňovými bunkami

Krvotvorné kmeňové bunky sú bunky, z ktorých vznikajú červené i biele krvinky a krvné doštičky. Už roky ich lekári využívajú pri liečbe mnohých závažných ochorení a dávajú tak šancu pacientom, u ktorých iné spôsoby liečby zlyhávajú. Proces ich podania sa označuje ako transplantácia krvotvorných kmeňových buniek a jej úlohou je obnova tvorby krvi po zlyhaní kostnej drene.

Dôvody pre transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek

Dôvodov na liečbu krvotvornými kmeňovými bunkami môže byť veľa. Ide najmä o prípady niektorých hematologických a onkologických ochorení, až po ochorenia metabolizmu a imunitného systému. Pre mnohé z nich je transplantácia krvotvorných kmeňových buniek jedinou možnou terapiou.

Krvotvorné kmeňové bunky je možné získať z troch zdrojov:

  • Kostná dreň – krvotvorné kmeňové bunky z kostnej drene odoberá lekár pacientovi alebo darcovi (v celkovej alebo lokálnej anestézii) zo zadnej časti bedrovej kosti.
  • Periférna krv – pred odberom periférnej krvi je potrebné podstúpiť injekčné podanie látky na stimuláciu kostnej drene. Vďaka nej sa krvotvorné kmeňové bunky vyplavia do krvného obehu.
  • Pupočníková krv – odber sa uskutočňuje po pôrode dieťaťa z pupočnej šnúry, prípadne aj zo žíl placenty. Je to bezpečné a bezbolestné pre matku aj dieťa. 

Ako prebieha transplantácia krvotvorných kmeňových buniek?

Hoci názov tomu nezodpovedá, transplantácia krvotvorných kmeňových buniek nie je operácia. Je to na prevedenie pomerne jednoduchý zákrok, počas ktorého lekár aplikuje pacientovi krvotvorné kmeňové bunky podobne, ako sa podáva krvná transfúzia. Cez krvný obeh sa následne dostanú do kostnej drene, kde je centrum krvotvorby.  

Aká je úspešnosť liečby krvotvornými kmeňovými bunkami?

Prihojenie transplantovaných krvotvorných kmeňových buniek (tzv. štepu) obvykle trvá 2 až 4 týždne. Či zákrok prebehol úspešne určí lekár z výsledkov odberu krvi. Z údajov Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave vyplýva, že úspešnosť liečby detských pacientov so zhubným ochorením je viac ako 60 %. U detí, ktoré boli liečené na nezhubné ochorenia, bola úspešnosť až 90 %.

Typy transplantácií krvotvorných kmeňových buniek

Transplantácie krvotvorných buniek delíme podľa toho, od koho sa bunky použijú:

  • Vlastné bunky – autológne: bunky sú od samotného pacienta. Keďže ide o jeho vlastné bunky, nie je pri takejto transplantácii problém s inkompatibilitou (nezhodou), nehrozí riziko závažných komplikácií (tzv. choroba štepu proti hostiteľovi, GvHD). Vlastné krvotvorné kmeňové bunky sa využívajú častejšie ako bunky od darcu, a to asi v 60 % všetkých transplantácií.

Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné všade tam, kde sa indikuje na liečbu autológna transplantácia krvotvorných buniek. Hlavné výhody vlastnej pobočníkovej krvi v porovnaní s vlastnou kostnou dreňou alebo periférnou krvou sú:

  • transplantát je už pripravený – je možné vykonať transplantáciu okamžite, bez čakania a rizika neúspechu pri odbere,
  • pupočníková krv obsahuje mladé bunky a predstavuje nižšie riziko prenosu infekcie. Použitie zdravých buniek znižuje riziko návratu choroby.
  • bunky pupočníkovej krvi dozrievajú v zrelé a funkčné krvné bunky rýchlejšie a efektívnejšie ako kmeňové bunky odobraté z kostnej drene.
  • Bunky od darcu – alogénne: bunky pochádzajú od iného človeka – darcu. Používajú sa pri takých ochoreniach, kde nie je možné použiť vlastné bunky, pretože pôvod ochorenia môže byt prítomný už v odobratých bunkách. Na uskutočnenie alogénnej transplantácie je nevyhnutné nájsť darcu, ktorý má s pacientom zhodné tzv. tkanivové znaky, hovoríme, že je HLA kompatibilný. Darca sa vyhľadáva prednostne v rodine medzi súrodencami. Tu je až 25 % -ná pravdepodobnosť, že súrodenci budú úplne zhodní. Ak pacient nemá vhodného príbuzného darcu, vyhľadáva sa darca vo verejných registroch darcov krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sú prepojené prostredníctvom medzinárodnej databázy. Súrodenecké transplantácie majú lepšiu prognózu ako transplantácie od nepríbuzného darcu.

Potrebu liečby krvotvornými kmeňovými bunkami, či už vlastnými alebo od darcu, určuje ošetrujúci lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou. Lekár a komisia takisto určia, aký zdroj krvotvorných kmeňových buniek je najvhodnejší.

Pravdepodobnosť potreby transplantácie krvotvorných kmeňových buniek počas života 

Americkí vedci publikovali výpočet pravdepodobnosti podstúpenia transplantácie vlastnými krvotvornými bunkami počas života človeka, ktorá vyšla na 1:400. Tento výpočet bol urobený na základe výskytu jednotlivých chorôb a frekvencie ich transplantácií. Do 20. roka života človeka je pravdepodobnosť takejto transplantácie asi 1:2500.

Transplantácie podľa krajín

V roku 2018 bolo liečených krvotvornými kmeňovými bunkami viac ako 30 000 pacientov Európskej únie. Najviac transplantácií vykonali lekári v Nemecku (7914). Nasledovalo Francúzsko (5762 pacientov), Taliansko (5660 pacientov), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (3650 pacientov).

V štátoch susediacich so Slovenskom bol najvyšší počet transplantácií vykonaný v Poľsku (1397), v Českej republike (729), v Rakúsku (600) a v Maďarsku (438). Na Slovensku sa vykonalo 232 transplantácií krvotvorných kmeňových buniek.

Pozn.: Údaje o počte transplantácií na Ukrajine neboli zverejnené.

Ak počet transplantácií prerátame na 100 000 obyvateľov jednotlivých štátov zistíme, že na 1. mieste je opäť Nemecko, s počtom  9,55 transplantácií, nasleduje Taliansko s 9,37 transplantáciami, Francúzsko (8,6), Švédsko (8,1) a Litva (7,5). Slovensko bolo v roku 2018 z 24 sledovaných európskych krajín na 18 mieste (so 4,1 transplantáciami na 100 000 obyvateľov).

Zdroje:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191011-1

https://www.mateslinu.sk/faq#faq15

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-199606_QID_C237AD_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;ICD9CM,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;ICHA_HC,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-199606ICHA_HC,TOT_PAT;DS-199606ICD9CM,CM410;DS-199606UNIT,NR;DS-199606INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=ICHA-HC_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=ICD9CM_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *