Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Pre lekárov

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi môžu zregenerovať poškodený srdcový sval

Najnovší výskum ukazuje, že kmeňové bunky z pupočníkovej krvi môžu byť vhodnou alternatívou pri liečení poškodení vnikajúcich na srdci po infarkte myokardu. Vedcom z Univerzity v Bristole vo Veľkej Británii sa podarilo premeniť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na bunky podobné srdcovému svalu. Vedúci výskumného tímu, profesor Pearson hovorí: „ Už dlhšiu dobu sú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi stredobodom výskumu nových terapií mnohých ochorení. Naša štúdia prvá krát dokázala, že je možné v laboratóriu premeniť bunky z pupočníkovej krvi na bunky podobné srdcovému svalu.“


Prečítajte si pôvodný článok
Prejdite na Prebiehajúce klinické štúdie

Čítať viac

Štvorročný americký chlapec získa zo Slovenska najkrajší darček na liečbu leukémie mu posielame pupočníkovú krv

Už 18. jednotka pupočníkovej krvi zaslaná na liečbu zo slovenskej verejnej banky pomôže malému chlapčekovi v boji s leukémiou. Je však v niečom výnimočná. Pupočníková krv sa raritne zhoduje s malým pacientom na 100%. Do Ameriky dorazí symbolicky v čase Dňa výskumu rakoviny, ktorý si pripomíname 7. marca.

„Pupočníková krv má tú výhodu, že ju možno úspešne transplantovať aj pri určitej nezhode. Nové bunky i napriek tomu nespustia v tele príjemcu obranný mechanizmus,“ vysvetľuje vedúci Slovenského centra orgánových transplantácií MUDr. Daniel Kuba, PhD. Nájsť vhodného darcu bolo však v prípade štvorročného pacienta náročné. „Je to ako výhra v lotérii, hľadá sa medzi miliónmi darcov na celom svete. Bez medzinárodného prepojenia databáz by v najbližších dňoch nemohol podstúpiť liečbu,“ dodáva MUDr. Kuba. O to potešujúci je fakt, že práve na Slovenku sa našla pupočníková krv a to hneď s úplnou zhodou.

Keďže pri pupočníkovej krvi nie je potrebná taká prísna zhoda transplantačných znakov medzi darcom a príjemcom ako pri kostnej dreni, umožňuje to podstúpiť transplantáciu tisíckam pacientov ročne, ktorí by nikdy nenašli bunky od darcu so 100%- tnou zhodou. Zo slovenskej verejnej banky sa takýmto spôsobom úspešne využila 17 krát.

O verejnej banke pupočníkovej krvi

Verejná banka získava pupočníkovú krv od dobrovoľných darkýň a poskytuje ju do medzinárodnej výmennej siete  pre pacientov nielen doma, ale kdekoľvek na svete. Na Slovensku ju zriadilo a buduje občianske združenie Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, Eurocord-Slovakia, ktorý pôsobí v oblasti spracovania a skladovania krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a podporuje jej využívanie na liečbu a výskum.

Pre viac informácií:

Viktória Vasilenková
Dynamic Relations 2000 s.r.o.
mobil: + 421 918 467 651
vasilenkova@dynamic.sk
www.dynamic.sk
Čítať viac

Unikátna štúdia na liečbu detskej mozgovej obrny (už aj) pre slovenských pacientov

Desaťročná história rodinnej banky pupočníkovej krvi na Slovensku sa môže pochváliť mnohými úspechmi. Jedným z posledných je príprava 1. klinickej štúdie, ktorá sleduje účinky podania vlastnej pupočníkovej krvi pri detskej mozgovej obrne.

Obdobné štúdie sa doteraz realizovali prevažne v USA a Nemecku, avšak šancu na progres v liečbe tejto neliečiteľnej diagnózy budú mať už aj slovenskí pacienti. Predpokladaný termín otvorenia štúdie je naplánovaný na 3. štvrťrok 2012.

Počas svojej desaťročnej histórie umožnila rodinná banka realizovať odbery pupočníkovej krvi v každej pôrodnici na Slovensku. Počet slovenských detí, ktoré majú uskladnenú pupočníkovú krv, sa tak k dnešnému dňu vyšplhal na viac ako 40 000.  Zavedenie novej techniky odberu umožnilo zvýšiť počet odobraných buniek priemerne o 30%.

Rodinná banka  pupočníkovej krvi svojim klientom poskytuje aj benefit v podobe Programu podpory pri transplantácii vlastnej pupočníkovej krvi. Služba obsahuje úhradu nákladov na liečbu až do výšky 155 000 eur a jednorazovú podporu vo výške 30 000 eur na úhradu životných nákladov spojených s liečbou. V takomto rozsahu ponúka podporný program ako jediná v Európe.

Jedným z prvých úspechov rodinnej banky bolo v roku 2004 vydanie vlastnej pupočníkovej krvi na liečbu niekoľkomesačného chlapčeka s nádorom mozgu (meduloblastóm), ktorý je dnes zdravý. Išlo o 1. prípad liečby vlastnou pupočníkovou krvou v Európe.  Situácia s vydaním vlastnej pupočníkovej krvi sa zopakovala aj minulý rok v lete. Tento krát na liečbu detskej mozgovej obrny u 2-ročného slovenského  chlapčeka. Zákrok prebehol v USA. Pre Slovensko to ale znamenalo vôbec  1. vydanie pupočníkovej krvi na liečbu v oblasti regeneratívnej medicíny.

Rodinná banka pupočníkovej krvi na Slovensku má aj výrazný verejnoprospešný rozmer. Od začiatku svojej činnosti podporuje verejnú banku pupočníkovej krvi. Buduje sieť kvalifikovaných odborníkov na odber vrátane pravidelných školení a tréningov, zabezpečuje logistiku a prevoz darovanej krvi do laboratórií na spracovanie. V prípade indikácie pacienta lekárom sprostredkúva odber pupočníkovej krvi novorodenca na liečbu staršieho súrodenca, ide o  tzv. súrodenecké odbery.

Rodinná banka umožňuje, aby malo dieťa v prípade potreby k dispozícii vlastnú pupočníkovú krv, alebo aby bola k dispozícii pre súrodenca. Najnovšie poznatky smerujú k rozšíreniu rodinného použitia takto uskladnenej pupočníkovej krvi aj pre matku.

Čítať viac

Spoločnosť Cord Blood Center Group ako jedna z prvých rodinných bánk začala poskytovať uskladnenie tkaniva pupočníka ako zdroja mezenchymálnych kmeňových buniek.Cord Blood Center Group

Odkedy vykonala prvú transplantáciu pupočníkovej krvi v roku 1988, Dr. Eliane Gluckmanová viedla štúdie, ktoré porovnávali výsledky transplantácií pupočníkovej krvi od príbuzného darcu a transplantácií od nepríbuzného darcu, vždy s rovnakým záverom – transplantácie od príbuzného darcu sú úspešnejšie. Prvá publikácia v NEJM v roku 1997 odhalila, že šanca na prežitie bola pri príbuzných transplantáciách dvojnásobne vyššia. Nepríbuzné transplantácie sa časom zlepšili, avšak publikácia v časopise Haematologica v roku 2011 stále uvádza, že transplantácie od súrodencov sú 1,5krát úspešnejšie.Cord Blood Center Group