sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Kto ďalší má prístup k Vaším osobným údajom

Príjemcami Vašich osobných údajov sú, resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi, najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), a podľa okolností aj súd, advokát, poskytovateľ poštových služieb, subjekt zabezpečujúci prevoz odobratej krvi a tkanív, distribučné spoločnosti, externé call-centrum, externý archív.

Licencované subjekty:

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (S.R.P.K.B.)

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite, prosím, e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.