Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Klinické štúdie

Vlastné kmeňové bunky regenerujú poškodený hrtan

Vo Veľkej Británii sa zahajuje klinická štúdia, ktorej cieľom bude otestovať postupy s použitím vlastných kmeňových buniek pacientov, ktorí majú závažne poškodený hrtan. Klinická štúdia je podporovaná britským Výborom pre medicínsky výskum, ktorý ju aj financuje.

Čítať viac
Alex

Alexov Príbeh – Liečba detskej mozgovej obrny pomocou kmeňových buniek

Trojročný chlapec Alex Stan odletel začiatkom marca do USA. Alex má detskú mozgovú obrnu a ako prvé rumunské dieťa s touto diagnózou ho liečia transplantáciou kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

Skupina Cord Blood Center sponzorovala cestu Alexa aj jeho rodiny a finančne zabezpečovala aj samotnú liečbu vlastnou pupočníkovou krvou v Duke University Hospital, jednej z najlepších nemocníc v USA. Chlapca liečili pod dohľadom priekopníčky v liečbe pupočníkovou krvou a svetoznámej odborníčky Dr. Joanne Kurtzbergovej.

Čítať viac

Klinická štúdia zameraná na liečbu autizmu u detí s vlastnou pupočníkovou krvou

The Sutter Neuroscience Institute v Sacramente v USA uskutoční prvý prelomový výskum liečby autizmu u detí pomocou ich vlastnej pupočníkovej krvi. Ide o ochorenie, ktoré sa prejaví zvyčajne do 3 rokov veku dieťaťa a zásadne postihuje viaceré psychické funkcie, čoho následkom malí pacienti spracovávajú informácie rozdielne ako ich vrstovníci.

Čítať viac

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi dokážu ochrániť mozog po traumatických stavoch. Ukazuje štúdia na zvieracom modeli.

Vedci skúmajúci schopnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, podávali tzv. mezenchymálne kmeňové bunky z tohto zdroja myšiam, u ktorých bolo experimentálne vyvolané poškodenie mozgu. Kmeňové bunky vyvolali u testovaných zvierat dlhodobé zlepšenie senzorických, motorických i poznávacích funkcií.

Čítať viac

Kmeňové bunky z tkaniva pupočníka

Už aj na Slovensku budú mať rodičia možnosť uskladniť tkanivo pupočníka, ktoré je bohatým zdrojom kmeňových buniek. Mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré obsahuje, majú veľký potenciál v oblasti regeneratívnej medicíny. Mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré tkanivo pupočníka obsahuje, sa vlastnosťami a potenciálnym použitím navzájom dopĺňajú s bunkami z pupočníkovej krvi.

Čítať viac

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi môžu zregenerovať poškodený srdcový sval

Najnovší výskum ukazuje, že kmeňové bunky z pupočníkovej krvi môžu byť vhodnou alternatívou pri liečení poškodení vnikajúcich na srdci po infarkte myokardu. Vedcom z Univerzity v Bristole vo Veľkej Británii sa podarilo premeniť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na bunky podobné srdcovému svalu. Vedúci výskumného tímu, profesor Pearson hovorí: „ Už dlhšiu dobu sú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi stredobodom výskumu nových terapií mnohých ochorení. Naša štúdia prvá krát dokázala, že je možné v laboratóriu premeniť bunky z pupočníkovej krvi na bunky podobné srdcovému svalu.“


Prečítajte si pôvodný článok
Prejdite na Prebiehajúce klinické štúdie

Čítať viac

Unikátna štúdia na liečbu detskej mozgovej obrny (už aj) pre slovenských pacientov

Desaťročná história rodinnej banky pupočníkovej krvi na Slovensku sa môže pochváliť mnohými úspechmi. Jedným z posledných je príprava 1. klinickej štúdie, ktorá sleduje účinky podania vlastnej pupočníkovej krvi pri detskej mozgovej obrne.

Obdobné štúdie sa doteraz realizovali prevažne v USA a Nemecku, avšak šancu na progres v liečbe tejto neliečiteľnej diagnózy budú mať už aj slovenskí pacienti. Predpokladaný termín otvorenia štúdie je naplánovaný na 3. štvrťrok 2012.

Počas svojej desaťročnej histórie umožnila rodinná banka realizovať odbery pupočníkovej krvi v každej pôrodnici na Slovensku. Počet slovenských detí, ktoré majú uskladnenú pupočníkovú krv, sa tak k dnešnému dňu vyšplhal na viac ako 40 000.  Zavedenie novej techniky odberu umožnilo zvýšiť počet odobraných buniek priemerne o 30%.

Rodinná banka  pupočníkovej krvi svojim klientom poskytuje aj benefit v podobe Programu podpory pri transplantácii vlastnej pupočníkovej krvi. Služba obsahuje úhradu nákladov na liečbu až do výšky 155 000 eur a jednorazovú podporu vo výške 30 000 eur na úhradu životných nákladov spojených s liečbou. V takomto rozsahu ponúka podporný program ako jediná v Európe.

Jedným z prvých úspechov rodinnej banky bolo v roku 2004 vydanie vlastnej pupočníkovej krvi na liečbu niekoľkomesačného chlapčeka s nádorom mozgu (meduloblastóm), ktorý je dnes zdravý. Išlo o 1. prípad liečby vlastnou pupočníkovou krvou v Európe.  Situácia s vydaním vlastnej pupočníkovej krvi sa zopakovala aj minulý rok v lete. Tento krát na liečbu detskej mozgovej obrny u 2-ročného slovenského  chlapčeka. Zákrok prebehol v USA. Pre Slovensko to ale znamenalo vôbec  1. vydanie pupočníkovej krvi na liečbu v oblasti regeneratívnej medicíny.

Rodinná banka pupočníkovej krvi na Slovensku má aj výrazný verejnoprospešný rozmer. Od začiatku svojej činnosti podporuje verejnú banku pupočníkovej krvi. Buduje sieť kvalifikovaných odborníkov na odber vrátane pravidelných školení a tréningov, zabezpečuje logistiku a prevoz darovanej krvi do laboratórií na spracovanie. V prípade indikácie pacienta lekárom sprostredkúva odber pupočníkovej krvi novorodenca na liečbu staršieho súrodenca, ide o  tzv. súrodenecké odbery.

Rodinná banka umožňuje, aby malo dieťa v prípade potreby k dispozícii vlastnú pupočníkovú krv, alebo aby bola k dispozícii pre súrodenca. Najnovšie poznatky smerujú k rozšíreniu rodinného použitia takto uskladnenej pupočníkovej krvi aj pre matku.

Čítať viac

Dr. Maria Craig, detská endokrinologička z Detskej nemocnice v Sydney v Austrálii, začala svetovo prvú štúdiu, ktorá sa pokúša použiť vlastnú pupočníkovú krv ako prevenciu proti diabetu typu 1. (detský diabetes).Cord Blood Center Group