Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Klinické štúdie

4-ročnému dievčatku podali pupočníkovú krv ako prevenciu diabetu 1. typu

Pupočníková krv je bohatá na imunitné bunky, ktoré môžu pomôcť predchádzať rozvíjaniu chorôb vo vyššom veku. Isla Robinsonová bola prvým človekom na svete, ktorému bola podaná jej vlastná pupočníková krv v snahe zabrániť rozvoju diabetesu 1. typu. Odborníci dúfajú, že krv bohatá na imunitné bunky pomôže “reštartovať” jej imunitný systém, aby tak zabránili stavu, kedy telo zabíja vlastné bunky produkujúce inzulín.

Čítať viac

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi pri neurologických poškodeniach

Intenzívny výskum v oblasti kmeňových buniek stále odhaľuje ich nové vlastnosti a potenciál.Prvé štúdie s použitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pri neurologických poruchách sa objavili v roku 2004, odvtedy sa potvrdila bezpečnosť a uskutočniteľnosť jej podania a v súčasnosti prebieha viacero štúdií overujúcich účinnosť takéhoto podania.

Čítať viac

Kmeňové bunky – potenciálna liečba kognitívnych porúch spôsobených poškodením mozgu

Už dlhšie je známe, že terapia kmeňovými bunkami znižuje zápal v kritickom čase po traumatickom poranení mozgu. Navyše, podľa nového predklinického výskumu vedeného doktorom Charlesom Coxom z Houstonského zdravotného vedeckého centra Lekárskej fakulty Texaskej univerzity, kmeňové bunky podporujú aj trvalé zlepšenie kognitívnych funkcií.

Čítať viac

Kmeňové bunky a športová medicína

Regeneratívna medicína a liečba kmeňovými bunkami sa javia veľmi sľubne pri liečbe rôznych zranení a ochorení, ktoré postihujú športovcov. V súčasnosti síce neexistuje potvrdená liečba kmeňovými bunkami, no výskumníci pracujú na využití postupu, v ktorom kmeňové bunky obnovujú a nahrádzajú poškodené tkanivá a bunky.

Čítať viac

Terapeutické účinky transplantácie buniek z pupočníkovej krvi na akútny infarkt myokardu

Transplantácia ľudských mononukleárnych progenitorových buniek z pupočníkovej krvi je novou liečebnou metódou, ktorá by mohla obnoviť funkcie srdca po akútnom infarkte myokardu. Pracovníci z Central South University v Číne, ktorí túto štúdiu uverejnili predpokladajú, že opakované dávky týchto buniek z pupočníkovej krvi môžu zlepšiť usídlenie transplantovaných buniek v oblasti infarktu a zmierniť následky akútneho infarktu myokardu pomocou inhibície ischemicky vyvolanej zápalovej odpovede.

Čítať viac
Alex - Prvý pacient v slovenskej štúdii

Prvý pacient v slovenskej štúdii

Malý Alex dostal kmeňové bunky zo svojej pupočníkovej krvi v máji 2014. Bol prvým dieťaťom na Slovensku, ktorému podali vlastnú pupočníkovú krv na Slovensku v rámci klinickej štúdie pri liečbe detskej mozgovej obrny.

Čítať viac

Nová nádej pre liečbu Hurlerovho syndrómu pomocou špeciálnych dospelých kmeňových buniek

Všetky súčasné výskumy dokazujú, že ešte stále existuje priestor na zlepšenie liečby niektorých chorôb. Výskumný tím z Univerzity v Adelaide predstavil nový sľubný spôsob liečby Hurlerovho syndrómu. Hurlerov syndróm je genetické ochorenie, ktoré postihuje psychické aj fyzické schopnosti človeka a vo väčšine prípadov zapríčiňuje smrť pacienta v ranom pubertálnom veku. Príčina vzniku tohto ochorenia je poškodenie enzýmu zodpovedného za štiepenie zložitých cukrov v bunkách.

Čítať viac

Profesor Colin McGuckin, PhD. o liečbe kmeňovými bunkami

Laboratóriá Cord Blood Center Group navštívil popredný svetový vedec v oblasti kmeňových buniek.

V marci 2014 bol na pracovnej návšteve v laboratóriách Cord Blood Center Group na Slovensku jeden z popredných svetových vedcov v oblasti kmeňových buniek Colin McGuckin. Ako prvý na svete vytvoril pečeňové, nervové a pankreatické tkanivá z kmeňových buniek nachádzajúcich sa v pupočníkovej krvi či tkanive pupočníka. Dnes pracuje napríklad na tvorbe kostí z autológnych kmeňových buniek pre deti, ktoré sa narodili s chýbajúcim podnebím alebo s jeho rázštepom. Je prezidentom Inštitútu pre výskum bunkových terapií so sídlom vo francúzskom Lyone.

Čítať viac

Vedci objavili spôsob ako vytvoriť pomocou kmeňových buniek umelú kožu

Regeneratívna medicína sa zameriava na možnosti nahradenia alebo regenerácie poškodeného tkaniva a orgánov využitím kmeňových buniek. Intenzívny výskum a množstvo klinických štúdií  vo svete neustále prinášajú nové zistenia, ktoré dávajú nádej pacientom s rôznymi diagnózami. Ďalší významný objav sa podaril vedcom v Španielsku, ktorí vytvorili pomocou kmeňových buniek z pupočníka umelú kožu. Prinášajú tak novú nádej pacientom s popáleninami

Čítať viac

NK-bunky z placenty pri imunoterapii rakoviny

V poslednom čase sa ľudská placenta ukázala ako vzácny zdroj kmeňových buniek mezenchymálneho a hematopoetického pôvodu pri viacerých terapeutických aplikáciách. Na rozdiel od kmeňových buniek však placenta obsahuje aj rôzne zrelé krvné bunky. Niektoré z nich môžu zohrať významnú rolu pri liečbe nádorových ochorení.

Čítať viac

Pupočníková krv – nádej pre liečbu srdca

Najnovší výskum vedcov z Bristolskej univerzity poukazuje na možnosť použitia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu obetí infarktu. „Náš výskum naznačuje, že v budúcnosti by tieto kmeňové bunky mohli zohrať významnú rolu pri liečbe pacientov po infarkte,” uviedol vedúci štúdie Raimondo Ascione.

Čítať viac

Tkanivo pupočníka – šanca pre deti s detskou mozgovou obrnou

Pojem „mezenchymálne kmeňové bunky“ prvýkrát spomenul Dr. Caplan, profesor biológie a riaditeľ  Skeletal Research Center v Case Western, koncom 80-tych rokov ako reakciu na vtedajšiu dogmu, že „dospelé zvieratá majú iba krvotvorné kmeňové bunky a nemajú žiadne iné kmeňové bunky vo svojich orgánoch“. Záujem výskumníkov o túto tému sa postupne zvyšoval.

Čítať viac

Nová klinická štúdia kmeňových buniek pri liečení mozgovej príhody

“Mŕtvica je štvrtá najčastejšia príčina úmrtia v USA a hlavný dôvod vážneho a dlhodobého ťažkého zdravotného postihnutia. Preto by mal byť prínos tohto výskumu pre kvalitu zvyšného života pacientov významný,” povedal Dr. Sergej Bušnev, riaditeľ výskumu z floridského Hospital Neuroscience Institute, kde nedávno oznámili začiatok novej klinickej štúdie. Jej hlavný cieľ je zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť podávania dospelých kmeňových buniek postihnutým mŕtvicou.

Čítať viac