Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Klinické štúdie

Nové pokroky s pupočníkovou krvou

Regeneratívna medicína je relatívne novou oblasťou medicíny, ktorá využíva na obnovu poškodených tkanív a orgánov kmeňové bunky. Výskum a klinické skúšania kmeňových buniek napredujú vo svete obrovským tempom, testujú sa aj bunky z pupočníkovej krvi. Najnovšie úspechy prichádzajú zo Španielska a USA a prinášajú novú nádej pre pacientov s leukémiou, ako aj pre tých, ktorí majú problémy s kosťami.  

Čítať viac

Kmeňové bunky – nádej pre liečbu epilepsie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí epilepsia medzi najčastejšie závažné ochorenia mozgu. Epilepsia je chronické ochorenie. Prejavuje sa náhlymi a opakovanými záchvatmi, ktoré môžu nastať kedykoľvek. Hoci antiepileptiká pomáhajú mnohým pacientom záchvaty kontrolovať, na 30–40% ľudí medikamentózna liečba neúčinkuje.

Čítať viac

Mezenchymálne kmeňové bunky a osteoartróza

Takmer 20 percent klinických štúdií s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami je zameraných na ochorenia kostí a chrupaviek. Spomedzi nich je osteoartróza najrozšírenejšie kĺbové ochorenie a najčastejšia príčina invalidity.

Čítať viac

Nová možnosť liečby detí s cystickou fibrózou

Pre výskumníkov pracujúcich na nových možnostiach liečby cystickej fibrózy nastal veľmi významný čas na rozšírenie liečby tejto diagnózy. Za posledné štyri roky nechali na návrh CFA (Cystic Fibrosis Association) v Austrálii a na Novom Zélande odobrať a uskladniť pupočníkovú krv tým novorodencom, ktorí mali súrodencov s cystickou fibrózou. Iniciatíva vyšla z intenzívnej výskumnej skupiny pod vedením profesora Boba Williamsona z Melbourne univerzity.

Čítať viac

Nové spôsoby, ako zlepšiť použitie pupočníkovej krvi u dospelých

Využitie pupočníkovej krvi ako zdroja hematopoetických kmeňových buniek na transplantáciu je veľmi výhodné. Vedci v posledných rokoch venovali veľa úsilia zlepšovaniu využitia jednotiek pupočníkovej krvi na transplantáciu u dospelých. Išlo o rôzne metódy: expanzia ex vivo hematopoetických kmeňových buniek (HSC), pridanie mezenchymálnych buniek, vnútrokostné dodanie HSC, infúzia dvoch štepov pupočníkovej krvi alebo použitie pupočníkovej krvi spoločne s kostnou dreňou a metódy zlepšenia uchytenia alebo prijatia štepu.

Čítať viac

Dr. Timothy Nelson z Mayo Clinic’s Center for Regenerative Medicine v USA, bude viesť klinickú štúdiu, v rámci ktorej dostanú detskí pacienti vlastnú pupočníkovú krv a zároveň podstúpia chirurgický zákrok, ktorý má odstrániť vážnu srdcovú vadu. Každých 15 minút sa v USA narodí dieťa s vrodenou srdcovou vadou – ide o najčastejší typ vrodeného defektu.Cord Blood Center Group

Jedno z českých pätorčiat dostalo do vienka pupočníkovú krv

V nedeľu porodila tridsaťdvaročná Alexandra Kiňová prvé české pätorčatá. Štyroch chlapcov a dievča. Zdravotníci sa na plánovaný cisársky rez pripravovali mesiac a na pôrodnej sále sa ich zišlo až štyridsať. Päť tímov bolo označených rôznymi farbami. Terezke patrili ľudia v s ružovými visačkami a jej bratia Deniel, Michael, Martin a Alex putovali do rúk odborníkov s modrými, zelenými, žltými a červenými štítkami. Deti, narodené v tridsiatom prvom týždni tehotenstva, vážili od 1050 do 1340 gramov.

Čítať viac

Liečba slovenského dievčatka s detskou mozgovou obrnou vlastnou pupočníkovou krvou v USA

Šesťročnému dievčatku Nelly umožnila rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center zaradenie do americkej klinickej štúdie na liečbu detskej mozgovej obrny. Prvú časť liečby Nelly podstúpila v máji 2013 na prestížnej Duke University Hospital v Durhame. Druhú časť liečby Nelly absolvovala v máji tohto roka a do Ameriky sa vráti ešte jedenkrát – presne o rok. Pozrite si video o liečbe vlastnou pupočníkovou krvou priamo z USA.

Čítať viac

Príbeh Nelly Vadovičovej: unikátna liečba detskej mozgovej obrny kmeňovými bunkami z vlastnej pupočníkovej krvi

Detská mozgová obrna je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich diagnóz nervového systému u detí. Súčasná medicína  nedokáže liečiť jej prvotnú príčinu,  iba zmierniť vzniknuté následky. Nádej na liečbu  predstavuje vlastná pupočníková krv, ktorá by mohla pomôcť aj 5-ročnej Nelly Vadovičovej.

Ide  o prvé slovenské dieťa, ktorému rodinná banka Cord Blood Center umožní podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami z jeho vlastnej pupočníkovej krvi v rámci klinickej štúdie na Duke University Hospital v USA.

„Detská mozgová obrna vzniká následkom poškodenia mozgu v období pred pôrodom, počas pôrodu alebo krátko po pôrode. Najčastejšou príčinou býva nedostatok kyslíka – ide o tzv. hypoxicko-ischemické poškodenie mozgu. Následná porucha zasiahnutej oblasti mozgu sa väčšinou prejaví v motorickej, čiže hybnej oblasti ako ochrnutie, ďalším dôsledkom môžu byť zmeny v psychomotorickom vývoji. Môžu sa pridružiť aj iné príznaky ako napríklad epileptické záchvaty“ vysvetľuje RNDr. Miroslav Kubeš, CSc., zástupca Cord Blood Center.

Klinická štúdia v USA
Svetoví odborníci vo všeobecnosti vkladajú veľkú nádej do bunkovej terapie, založenej na obnove poškodených tkanív. Touto schopnosťou disponujú kmeňové bunky, nazývané tiež „bunky-opravárky“, nachádzajúce sa v pupočníkovej krvi. Klinické štúdie s využitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi v oblasti regeneratívnej medicíny sa v súčasnosti vykonávajú prevažne mimo Európy. Práve z toho dôvodu rodinná banka Cord Blood Center nadviazala spoluprácu s Duke University Hospital v USA, kde sú v klinickom skúšaní kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na svete zrejme najďalej. Nelly Vadovičová sa tu podrobí unikátnej liečbe pod dohľadom priekopníčky v liečbe vlastnou pupočníkovou krvou a svetoznámej odborníčky Dr. Joanne Kurtzbergovej. „Skutočnosť, že také prestížne transplantačné pracovisko ako je Duke University Hospital, akceptovalo jednotku pupočníkovej krvi z našej rodinnej banky, je pre nás potvrdením kvality našich transplantátov a našej práce,“ dopĺňa  Miroslav Kubeš.

Kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej krvi budú Nelly podané vnútrožilovo, podobne ako transfúzia krvi. Bunky by si mali poškodené miesta v mozgu nájsť a zregenerovať poškodené tkanivo.

Využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, uchovanej pre potreby dieťaťa, sa dnes skúma aj v mnohých ďalších klinických štúdiách – okrem detskej mozgovej obrny napríklad aj pri získanej hluchote detí, diabete I. typu, reumatoidnej artritíde, autizme a ďalších diagnózach.

Liečba Nelly je súčasťou projektu Pomocná ruka, v rámci ktorého rodinná banka Cord Blood Center aktívne vyhľadáva pacientov a transplantačné centrá, organizuje prístup k liečbe a finančne ju zabezpečuje. „Ide nám o to, aby pupočníková krv nebola len uchovávaná, ale aj využitá na liečbu.  Naša vízia je umožniť čo najširšie využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu pacientov v súlade s trendmi vo svetovej medicíne,“ dopĺňa Miroslav Kubeš.

„Pre nás bola diagnóza detská mozgová obrna veľkým šokom. Chorobu si ale človek nevyberá, a preto sme radi, že sa nám naskytla možnosť takejto jedinečnej liečby pre našu dcérku,“ hovorí Nellyina mama, Marianna Vadovičová, ktorej slová dopĺňa jej manžel: „Je to pre nás všetkých veľká nádej na uzdravenie a veríme, že aj vďaka kmeňovým bunkám bude naša Nelly držať krok so svojimi zdravými rovesníkmi. Ona veľmi chce a aj to nás posúva vpred.“

Čítať viac

Príbeh Nelly Vadovičovej: unikátna liečba detskej mozgovej obrny kmeňovými bunkami z vlastnej pupočníkovej krvi

Detská mozgová obrna je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich diagnóz nervového systému u detí. Súčasná medicína  nedokáže liečiť jej prvotnú príčinu,  iba zmierniť vzniknuté následky. Nádej na liečbu  predstavuje vlastná pupočníková krv, ktorá by mohla pomôcť aj 5-ročnej Nelly Vadovičovej. Ide  o prvé slovenské dieťa, ktorému rodinná banka Cord Blood Center umožní podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami z jeho vlastnej pupočníkovej krvi v rámci klinickej štúdie na Duke University Hospital v USA.

Čítať viac

Kmeňové buky z tkaniva pupočníka dokážu reparovať poškodený srdcový sval lepšie ako bunky z kostnej drene

Slogan od laboratórneho stola k posteli pacienta (from bench to bedside) vyjadruje princípy  nového konceptu spojenia vedy a medicíny, ktorému hovoríme translačná medicína. V  procese translácie sa výsledky základného výskumu z laboratórií prenášajú prostredníctvom preklinických a klinických štúdií k pacientom. Názorným príkladom je práca kanadských vedcov, ktorí ukázali, že kmeňové bunky získané z tkaniva pupočníka sú efektívnejšie pre liečbu poškodení srdcového svalu ako kmeňové bunky z kostnej drene.

Čítať viac