Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Nové využitie

Kmeňové bunky v liečbe slepoty

Kmeňové bunky v liečbe slepoty

Ľuďom, ktorí sú slepí sa myšlienka na vyliečenie ich zraku zdá ako nesplniteľný sen. Časom sa však môže stať realitou. Minulý rok sa vedcom podarilo vrátiť zrak slepému človeku. Liečba je založená na nahradení  buniek oka, presnejšie  buniek sietnice, ktoré boli zničené alebo opotrebované vplyvom chorôb ako je napríklad degenerácia makuly (pozn. makula = žltá škvrna – miesto najostrejšieho videnia na sietnici). Najmä u starších ľudí je makulárna degenerácia častým problémom a môže vyústiť do významnej straty videnia na jednom alebo oboch očiach.

Čítať viac
Pupočníková krv by mohla pomôcť v liečbe ekzému a artritídy

Pupočníková krv by mohla pomôcť v liečbe ekzému a artritídy

Niektorých pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu krvotvorných buniek od darcu, postihuje ochorenie známe ako Graft versus Host Disease (GvHD) – reakcia štepu proti hostiteľovi. Je to vedľajší účinok transplantácie, pri ktorom nový imunitný systém pacienta napáda jeho telo, čo často vedie aj k niektorým kožným reakciám.

Čítať viac
hiv

Použitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi v liečbe HIV

V Španielsku pripravili klinickú štúdiu na liečbu HIV s využitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. V priebehu troch rokov budú do štúdie zaradení piati pacienti s HIV, ktorí podstúpia túto novú liečbu.  Táto klinická štúdia bola predstavená v októbri 2015 na hematologickej konferencii vo Valencii Španielskou národnou organizáciou pre transplantácie (ONT). ONT vybralo 157 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi s genetickou mutáciou, vďaka ktorej sú jej darcovia rezistentní voči HIV.

Čítať viac

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi pri neurologických poškodeniach

Intenzívny výskum v oblasti kmeňových buniek stále odhaľuje ich nové vlastnosti a potenciál.Prvé štúdie s použitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pri neurologických poruchách sa objavili v roku 2004, odvtedy sa potvrdila bezpečnosť a uskutočniteľnosť jej podania a v súčasnosti prebieha viacero štúdií overujúcich účinnosť takéhoto podania.

Čítať viac

Kmeňové bunky – potenciálna liečba kognitívnych porúch spôsobených poškodením mozgu

Už dlhšie je známe, že terapia kmeňovými bunkami znižuje zápal v kritickom čase po traumatickom poranení mozgu. Navyše, podľa nového predklinického výskumu vedeného doktorom Charlesom Coxom z Houstonského zdravotného vedeckého centra Lekárskej fakulty Texaskej univerzity, kmeňové bunky podporujú aj trvalé zlepšenie kognitívnych funkcií.

Čítať viac

Kmeňové bunky a športová medicína

Regeneratívna medicína a liečba kmeňovými bunkami sa javia veľmi sľubne pri liečbe rôznych zranení a ochorení, ktoré postihujú športovcov. V súčasnosti síce neexistuje potvrdená liečba kmeňovými bunkami, no výskumníci pracujú na využití postupu, v ktorom kmeňové bunky obnovujú a nahrádzajú poškodené tkanivá a bunky.

Čítať viac

Terapeutické účinky transplantácie buniek z pupočníkovej krvi na akútny infarkt myokardu

Transplantácia ľudských mononukleárnych progenitorových buniek z pupočníkovej krvi je novou liečebnou metódou, ktorá by mohla obnoviť funkcie srdca po akútnom infarkte myokardu. Pracovníci z Central South University v Číne, ktorí túto štúdiu uverejnili predpokladajú, že opakované dávky týchto buniek z pupočníkovej krvi môžu zlepšiť usídlenie transplantovaných buniek v oblasti infarktu a zmierniť následky akútneho infarktu myokardu pomocou inhibície ischemicky vyvolanej zápalovej odpovede.

Čítať viac

Nová nádej pre liečbu Hurlerovho syndrómu pomocou špeciálnych dospelých kmeňových buniek

Všetky súčasné výskumy dokazujú, že ešte stále existuje priestor na zlepšenie liečby niektorých chorôb. Výskumný tím z Univerzity v Adelaide predstavil nový sľubný spôsob liečby Hurlerovho syndrómu. Hurlerov syndróm je genetické ochorenie, ktoré postihuje psychické aj fyzické schopnosti človeka a vo väčšine prípadov zapríčiňuje smrť pacienta v ranom pubertálnom veku. Príčina vzniku tohto ochorenia je poškodenie enzýmu zodpovedného za štiepenie zložitých cukrov v bunkách.

Čítať viac

Vedci objavili spôsob ako vytvoriť pomocou kmeňových buniek umelú kožu

Regeneratívna medicína sa zameriava na možnosti nahradenia alebo regenerácie poškodeného tkaniva a orgánov využitím kmeňových buniek. Intenzívny výskum a množstvo klinických štúdií  vo svete neustále prinášajú nové zistenia, ktoré dávajú nádej pacientom s rôznymi diagnózami. Ďalší významný objav sa podaril vedcom v Španielsku, ktorí vytvorili pomocou kmeňových buniek z pupočníka umelú kožu. Prinášajú tak novú nádej pacientom s popáleninami

Čítať viac

NK-bunky z placenty pri imunoterapii rakoviny

V poslednom čase sa ľudská placenta ukázala ako vzácny zdroj kmeňových buniek mezenchymálneho a hematopoetického pôvodu pri viacerých terapeutických aplikáciách. Na rozdiel od kmeňových buniek však placenta obsahuje aj rôzne zrelé krvné bunky. Niektoré z nich môžu zohrať významnú rolu pri liečbe nádorových ochorení.

Čítať viac

Pupočníková krv – nádej pre liečbu srdca

Najnovší výskum vedcov z Bristolskej univerzity poukazuje na možnosť použitia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu obetí infarktu. „Náš výskum naznačuje, že v budúcnosti by tieto kmeňové bunky mohli zohrať významnú rolu pri liečbe pacientov po infarkte,” uviedol vedúci štúdie Raimondo Ascione.

Čítať viac

Tkanivo pupočníka – šanca pre deti s detskou mozgovou obrnou

Pojem „mezenchymálne kmeňové bunky“ prvýkrát spomenul Dr. Caplan, profesor biológie a riaditeľ  Skeletal Research Center v Case Western, koncom 80-tych rokov ako reakciu na vtedajšiu dogmu, že „dospelé zvieratá majú iba krvotvorné kmeňové bunky a nemajú žiadne iné kmeňové bunky vo svojich orgánoch“. Záujem výskumníkov o túto tému sa postupne zvyšoval.

Čítať viac